Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Přehled stavu žádostí o podporu ve 39. výzvě IROP "Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách"

Platnost od - do:
Kategorie:


1.8.2017 - 30.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídící orgán IROP vydává dne 31. 7. 2017 Přehled stavu žádostí o podporu ve 39. výzvě IROP "Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách".


Původní alokace 39. výzvy byla 280 000 000 Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ("EFRR"). Z důvodu velkého zájmu žadatelů a převisu projektových žádostí nad alokaci výzvy dne 15. 2. 2017 a 18. 7. 2017 ŘO IROP navýšil alokaci o celkově 207 587 999 Kč z EFRR z volných prostředků alokace specifického cíle 2.1. Nově je tak alokace výzvy 487 587 999 Kč z EFRR.

Přehled stavu žádostí o podporu ve 39. výzvě IROP k 31. 7. 2017 je seřazen v konečném pořadí dle výsledku věcného hodnocení a času podání žádostí o podporu.

Seznam naleznete  zde [PDF, 344.44KB]

Poslední aktualizace: 1.8.2017