Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum pro regionální rozvoj zveřejnilo přehled Specializace pracovišť pro administraci IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


1.8.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb přistoupilo ke specializaci územních pracovišť. Ve třinácti krajských územních odborech IROP a jednom Centrálním pracovišti v Praze (pro příjemce OSS), vznikla kompetenční pracoviště k ukončeným výzvám. Na těchto pracovištích jsou příjemcům k dispozici nejen odborníci na dané specifické cíle IROP, ale také plně kompetentní osoby pro kontrolu veřejných zakázek, specialisté pro monitorovací systém MS2014+ i rozpočtáři staveb. 

Díky koncentraci administrace na jedno pracoviště a jeho plná specializace na určitou výzvu či Specifický cíl IROP, zajistí všem příjemcům jednotný postup při administraci projektů a jednotnost poskytovaných informací v rámci konzultací. Zároveň dojde ke zkrácení reakční doby při vyřizování dotazů a rovněž k celkovému zrychlení administrace projektů.

Pro konzultaci, kontrolu a administraci veřejných zakázek byla vytvořena tři velká centra na Územních odborech IROP pro Plzeňský, Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Zde působí specialisté na administraci veřejných zakázek, kteří kontrolují a poskytují konzultace k veřejným zakázkám napříč územím a zároveň jsou schopni zajistit pokrytí výkonových špiček při kontrole dokumentace k veřejným zakázkám.

Pro lepší orientaci v zaměření jednotlivých pracovišť byl pro příjemce dotace vytvořen přehled Specializace pracovišť Centra pro administraci IROP, který obsahuje výčet specifických cílů IROP, respektive výčet podporovaných aktivit v IROP, a zároveň seznam pracovišť Centra, která jsou specializována na administraci daného specifického cíle.

Příjemci tak mohou snadno dohledat, které podporované aktivity jsou administrovány na územním pracovišti IROP v jím preferovaném regionu. Případně si příjemce může vyhledat aktivitu, kterou v rámci projektu předloženého do IROP bude realizovat a z přehledu snadno zjistí, jaká územní pracoviště Centra administrují danou aktivitu a vybrat si z uvedeného seznamu pracovišť to, které je pro něj nejdostupnější.  

I přesto, že si žadatelé a příjemci v případě osobní konzultace v některých případech prodlouží
na příslušné územní pracoviště Centra cestu, věříme, že toto nepohodlí plně vyváží odborná personální kapacita daného pracoviště, osobní přístup a kvalita poskytnutých informací.

V případě, že by žadatelé a příjemci uvítali lépe dostupnou cestu do Prahy, je možné pro osobní konzultace nabídnout prostory Centrály Centra pro regionální rozvoj v Praze.

Aktuální kontakty na příslušná územní pracoviště IROP a na naše specializované pracovníky, či přímo kontaktní osoby pro danou výzvu, jsou uvedeny zde.

Poslední aktualizace: 3.8.2017