Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy IROP č. 53 "Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD"

Platnost od - do:
Kategorie:


8.8.2017 - 8.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. srpna 2017 byla vydána revize 53. výzvy IROP "Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD" a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k této výzvě - vydání 1.1.

Předmětem revize je změna data ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 12. 2019, úprava výčtu a pojmenování podporovaných aktivit, změny v rozsahu a obsahu některých povinných příloh žádosti o podporu, doplnění či upřesnění způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, včetně úpravy dokladování způsobilých výdajů, aktualizace vzoru Podmínek právního aktu, aktualizace vzoru Studie proveditelnosti.
Výčet změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů 53. výzvy v Přehledu změn.

Poslední aktualizace: 8.8.2017