Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Veletrh dotačních příležitostí v Liberci 14. 9. 2017

Platnost od - do:
Kategorie:


8.8.2017 - 14.9.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.
Díky našim partnerům můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaný regionální operační program, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, programy Moravskoslezského kraje, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.

Zkrátka - přijďte a konzultujte, jakýkoli program a kolik programů budete chtít.

Nad akcí přijala záštitu členka rady Libereckého kraje pro oblast hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování paní Ing. Radka Loučková Kotasová.

Zúčastněte se zdarma a bez registrace.

VDP_Liberec

Poslední aktualizace: 11.8.2017