Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 70 IROP "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II"

Platnost od - do:
Kategorie:


17.8.2017 - 18.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP vydává dne 16. 8. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 70. výzvy IROP "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II" v rámci specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T".

Hlavním předmětem revize je upřesnění pravidel na základě konzultací se žadateli a upřesnění metodiky. Pro projekty rekonstrukcí/modernizací silnic je doplněna možnost doložit také aktualizaci diagnostického posudku k projektové dokumentaci stavby. Co se týká dalších požadavků na podporované aktivity, dochází k nahrazení nesprávně použitého pojmu "životnost" za "návrhové období". Metodické listy indikátorů pro rekonstruované silnice upřesňují započítávání vyvolaných investic. Dále dochází k aktualizaci příloh č. 1, 4 a 5, především v reakci na dostupnost výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2016 a opravu chybně uvedených krajních bodů vybraných úseků prioritní sítě na území některých krajů. Text výzvy zůstává nezměněn.

Příjem žádostí o podporu do průběžné 70. výzvy IROP  probíhá od 20. března 2017 a bude ukončen 21. prosince 2018.

Více informací k 70. výzvě IROP naleznete na tomto odkazu.

Poslední aktualizace: 17.8.2017