Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

MMR: O nízkoemisní vozidla je velký zájem

Platnost od - do:
Kategorie:


17.8.2017 - 17.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Provozovatelé veřejné dopravy získali těsně před prázdninami díky navýšení alokace výzvy na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel dalších 1,033 miliardy korun. Podpořeno tak bude i 13 náhradních projektů. Integrovaný regionální operační program (IROP) má vypsány další tři podobně zaměřené výzvy.

"Integrovaný regionální operační program má mnoho aktivit. Podpora nákupu vozidel pro veřejnou dopravu je jednou z nich. V právě probíhajících výzvách máme celkovou alokaci 10 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto výzvy jsou však vyhlášeny nejen na nízkoemisní a bezemisní vozidla, ale také na chodníky, cyklostezky, telematiku a terminály," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla registrovala celkem 37 projektových žádostí. Dotaci získalo třináct projektů v celkové výši 1,66 mld. Kč. V červenci 2017 došlo k navýšení alokace o 1,033 miliard korun, z nichž po splněních všech podmínek může dojít k financování dalších až třinácti náhradních projektů podle Obecných pravidel IROP.
 
Nyní je možné podávat žádosti o dotace v rámci následujících výzev integrovaných nástrojů: č. 50 Udržitelná doprava ? Integrované územní investice (ITI), č. 51 Udržitelná doprava ? Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a č. 53 Udržitelná doprava ? Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Jedná se o průběžné výzvy, které budou ukončeny 31. 12. 2019. U integrovaných výzev není maximální výše dotace na projekt stanovena.
 Přehled schválených a náhradních projektů     zde [PDF, 232.19KB].

Poslední aktualizace: 17.8.2017