Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informujeme o vyhlášení výzvy IROP č. 76 Muzea II.

Platnost od - do:
Kategorie:


17.8.2017 - 31.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP dne 17. srpna 2017 vyhlásil novou výzvu zaměřenou na podporu muzeí. Jedná se o výzvu č. 76 Muzea II. Pro krajská muzea a muzea zřizovaná státem je připraveno 900 mil. Kč z EU a 158 mil. Kč ze státního rozpočtu.

Žadatelé mohou předkládat žádosti od 27. září 2017 do 31. ledna 2018. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 3 mil. Kč, celkové výdaje mohou činit maximálně 123 282 000 Kč. Podpořena mohou být muzea zřizovaná státem nebo krajem, která spravují sbírku podle zákona č. 122/20000 Sb. Průměrná návštěvnost muzea za roky 2014, 2015 a 2016 musí překročit 30 0000 návštěvníků. Cílem podpory je zvýšení ochrany sbírkových předmětů, budování nových expozic a depozitářů či modernizace sociálního a technologického zázemí.
 
IROP již podpořil muzea v ukončené 21. výzvě Muzea a nyní jsou již podpořené projekty v realizaci. Podpořené projekty z 21. výzvy najdete zde [PDF, 245.12KB]. Celkem bylo podpořeno 39 projektů za přibližně 1,646 mld. Kč (podíl EU). Jedná se např. o projekt Moravskoslezského kraje "Muzeum automobilů TATRA", projekt Národního zemědělského muzea "Provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi", nebo o projekt Moravské galerie "Revitalizace UMPRUM - dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu".

Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky plánuje zrealizovat v září (termím bude upřesněn) seminář pro žadatele k 76. výzvě Muzea II. Sledujte prosím webové stránky IROP, kde současně zveřejníme podrobnější informace vč. programu.

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/76-vyzva-MUZEA-II-?-nova-sance-pro-muzea


Poslední aktualizace: 18.8.2017