Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Nová pravidla způsobilosti výdajů a dokladování OPTP

Platnost od - do:
Kategorie:

21.8.2017 - 21.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Programové období 2014-2020

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Přílohu č. 11 PŽP "Pravidla způsobilosti výdajů a dokladování", verze 2/3. Příloha č. 11 je platná a účinná od 18. srpna 2017.

Poslední aktualizace: 21.8.2017