Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Finanční seminář pro příjemce z 2. výzvy Interreg Central Europe

Platnost od - do:
Kategorie:


21.8.2017 - 13.9.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Dne 12. 9. 2017 proběhne v Praze finanční seminář pro pozvané účastníky - příjemce z 2. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Celodenní finanční seminář pro příjemce z 2. výzvy Interreg CENTRAL EUROPE se uskuteční v úterý 12. září 2017 v Hotelu Amarilis se sídlem v ul. Štěpánská 18 na Praze 1.

S programem se můžete obeznámit v přiloženém dokumentu.

Akce se zúčastní zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky a odboru evropské územní spolupráce MMR.

Registrace bude otevřena online zde od 17. 8. 2017 od 15:00 hod a uzavřena 4. 9. 2017 ve stejném čase. Kapacita je omezená - max. 2 osoby za instituci v roli projektového partnera a max. 4 osoby za vedoucího partnera. Účast je bezplatná a náklady na cestovné a ubytování jsou způsobilé (za dodržení všech pravidel způsobilosti). Parkování bude zajištěno jen pro přednášející.
 

Poslední aktualizace: 22.8.2017