Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace Specifických pravidel výzev č. 16 a č. 5

Platnost od - do:
Kategorie:


24.8.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP vydal dne 24. 8. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 16. a 5. výzvě.

Aktualizace Specifických pravidel výzvy č. 16:
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel bylo upřesnění k dokladování způsobilých výdajů a úprava sankcí za nenaplnění či neudržení cílové hodnoty indikátoru 3 61 11, která se promítla do příloh Metodické listy indikátorů, Podmínek a Krácení peněžních prostředků.
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel.

Text výzvy zůstává nezměněn.

Více informací k 16. výzvě zde.

Aktualizace Specifickcýh pravidel výzvy č. 5:

Hlavním důvodem revize Specifických pravidel bylo upřesnění k dokladování způsobilých výdajů, formální sjednocení kapitoly Veřejná podpora a úprava sankcí za nenaplnění či neudržení cílové hodnoty indikátoru 5 79 10, která se promítla do příloh Metodické listy indikátorů a vzoru Podmínek.
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel.

Text výzvy zůstává nezměněn.

Více informací k 5. výzvě IROP naleznete na tomto odkazu.

Poslední aktualizace: 24.8.2017