Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Upozornění na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+ od 22. 8. 2017

Platnost od - do:
Kategorie:


25.8.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky informuje žadatele a příjemce, že v rámci instalace nové verze MS2014+, která proběhla dne 22. 8. 2017, byly informace a záložky o veřejných zakázkách přesunuty do samostatného modulu.

Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části "Informování o realizaci". Upozorňujeme, že ode dne 22. 8. 2017 není možné vytvořit nový záznam veřejných zakázek, vykázat změnu na zakázkách stávajících a záznamy administrovat mimo nově vytvořené záložky. Veřejné zakázky, jejichž pokrok v administraci uživatel rozpracoval nebo podal před datem
22. 8. 2017 budou administrovány stávajícím způsobem (prostřednictvím žádosti o změnu nebo zprávách o realizaci projektu).

Na tomto odkazu je zveřejněna pomůcka pro práci s novým modulem. Pomůcka byla zároveň zaslána všem žadatelům/příjemcům formou interní depeše do ISKP.

V případě dotazů nebo problémů se mohou žadatelé a příjemci obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky, konkrétně na administrátory monitorovacího systému. Kontakty na ně jsou uvedeny dle příslušného Územního odboru IROP zde: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/.

Odpovědi na dotazy žadatelů a příjemců k používání nového modulu pro administraci veřejných zakázek budou průběžně zveřejňovány formou FAQ na webových stránkách Centra, případně bude aktualizována uvedená pomůcka pro žadatele a příjemce.

Poslední aktualizace: 25.8.2017