Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Navýšení alokace výzvy č. 52 "Revitalizace vybraných památek II." o 1,550 mld. Kč

Platnost od - do:
Kategorie:


25.8.2017 - 31.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 24. srpna 2017 došlo k navýšení alokace výzvy č. 52 "Revitalizace vybraných památek II." o 1,550 mld. Kč z prostředků Evropské unie.

Důvodem k navýšení alokace je pokrytí většího počtu úspěšných projektů a urychlení procesu schvalování úspěšných projektů. K navýšení alokace jsou použity prostředky původně rezervované v Programovém dokumentu IROP ve SC 3.1 pro integrované nástroje ITI a IPRÚ, které však nebyly zahrnuty ve schválených strategiích. Současně jsou k navýšení výzvy využity i úspory z ukončených výzev č. 13 a 21 ve specifickém cíli 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
 
Přehledy doporučených a podpořených projektů jsou průběžně zveřejňovány zde.

Poslední aktualizace: 25.8.2017