Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Nová položka v MS2014+ k 22. 8. 2017

Platnost od - do:
Kategorie:


28.8.2017 - 28.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP informuje, že v rámci instalace nové verze MS2014+ 22. 8. 2017 se u všech projektů IN v MS2014+ objevila nová položka Podopatření strategie IN a % podíl aktivit na daném podopatření.

Pokud předložený projekt naplňuje pouze jedno podopatření integrované strategie, do procentuálního podílu se vyplňuje 100 %. Pokud se projekt váže na více podopatření, vyplňuje se dle procentuálního podílu na každé podopatření. Tato položka je vyžadována nejen u všech nově zadávaných žádostí o podporu, ale i u těch, které jsou již v procesu hodnocení a jsou vráceny k doplnění.

U již předložených žádostí o podporu, které jsou v procesu hodnocení, nelze z technických důvodů při vrácení žádosti o podporu k doplnění výše uvedené údaje do žádosti doplnit a tím pádem žádost finalizovat a znova předložit.

V takovém případě kontaktujte subjekt dle informací uvedených v textu výzvy (ITI ? zástupce ZS ITI, CLLD ? zástupce MAS, IPRÚ ? zástupce CRR), který zajistí vypnutí kontroly na vyplněnost uvedených údajů. Bližší informace naleznete v     příloze [MS Word, 66KB].

Poslední aktualizace: 28.8.2017