Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace specifických pravidel výzvy č. 37 "Energetické úspory v bytových domech II"

Platnost od - do:
Kategorie:


1.9.2017 - 1.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) zveřejnil revizi 37. výzvy "Energetické úspory v bytových domech II".

Předmětem revize je odstranění povinnosti dokládat technické listy izolantů nebo výplní otvorů v případě staveb a nahrazení těchto technických listů závěrečnou zprávou technického dozoru. Důvodem k tomuto kroku je snaha předejít komplikacím při dokládání provedení jednotlivých aktivit, urychlení procesu kontrol žádostí o platbu a přiložených dokumentů a tedy také urychlení vyplácení podpory.

Žádosti je možné v 37. výzvě podávat do 30. 11. 2017. Na konci roku 2017 plánuje ŘO IROP vyhlásit další průběžnou výzvu na obdobná opatření, jaká jsou podporována v 37. výzvě. K dnešnímu dni bylo v 37. výzvě předloženo 812 projektů, Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo v 37. výzvě vydáno 467 projektům.
 

Poslední aktualizace: 5.9.2017