Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

1,5 miliardy korun pomůže psychiatrické péči v regionech

Platnost od - do:
Kategorie:


7.9.2017 - 30.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Specialisté Centra pro regionální rozvoj České republiky dokončili hodnocení projektů podaných ve výzvě IROP č. 54 "Deinstitucionalizace psychiatrické péče". Ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu doporučilo 10 projektů, které budou spolufinancovány z evropských fondů. Osm projektů se nachází v alokaci výzvy a budou tedy financovány; dva projekty jsou náhradní a není na ně v tuto chvíli částka k financování způsobilých výdajů. Celkově projekty obdrží více než 1,5 miliardy Kč.

Deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic znamená nové vybavení mobilních týmů, zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, psychoterapeutické stacionáře, ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním) a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení za účelem dosažení deinstitucionalizované péče (akutní psychiatrická péče ve všeobecných nemocnicích).

Jedním z úspěšných žadatelů o podporu z evropských fondů je Fakultní nemocnice Brno, která bude rekonstruovat Psychiatrickou kliniku včetně rekonstrukce akutních psychiatrických lůžek, zřízení stacionáře, realizace prostorového a materiálního zázemí Centra duševního zdraví a vybavení multioborového týmu Centra). Z IROP dostane nemocnice peněžní podporu ve výši 491 milionů korun.

Podpory z IROP (tentokrát ve výši necelých 76 milionů korun) se dočká i Nemocnice Tábor, která psychiatrickou péči o pacienty zkvalitní vybudování zcela nového pavilonu psychiatrie, který nahradí současné prostory psychiatrického oddělení. Projekt by měl přispět nejen ke zvýšení kvality péče, ale i k jejímu zefektivnění nejen v regionu bývalého okresu Tábor, ale i v celé severní části Jihočeského kraje.

Novou budovu pro psychiatrickou péči chystá i Fakultní nemocnice Plzeň (podpora ve výši 268 milionů korun). Nové objekty by měly zajistit klidnější prostředí i lepší komfort pro pacienty pro pacienty a pomoci jim tak k uzdravení.

Spolufinancování ve výši 268 milionů Kč čeká i Krajskou nemocnici Liberec (KNL), která bude rekonstruovat a rozšiřovat dva objekty psychiatrického oddělení a pořizovat související přístroje a nábytek.

Aktuálně je vyhlášená 75. výzva "Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.", ve které je pro žadatele připraveno 425 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Níže se nachází tabulky s podrobnějším popisem doporučených projektů.

Schválené projekty nacházející se v alokaci výzvy

Žadatel

Název projektu

Požadovaný příspěvek z EFRR (Kč)

Fakultní nemocnice Brno

Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

491 299 915,00

Fakultní nemocnice Plzeň

Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň

268 359 644,65

Nemocnice Tábor, a.s.

Nová psychiatrie Tábor

75 912 754,41

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E"

126 448 720,62

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje

153 288 113,11

Fakultní nemocnice Ostrava

FN Ostrava-Výstavba budovy pro psychiatrickou péči

169 746 322,60

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie

220 179 158,18

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov

46 679 248,37

 

Náhradní projekty, na které není aktuálně částka k financování způsobilých výdajů

Žadatel

Název projektu

Požadovaný příspěvek z EFRR (Kč)

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

48 915 847,39

Krajská zdravotní, a.s.

Zvýšení kvality psychiatrické péče - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

12 193 999,70

Poslední aktualizace: 7.9.2017