Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy IROP č. 7 "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování"

Platnost od - do:
Kategorie:


8.9.2017 - 7.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. září 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 7. výzvy IROP "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování".

Hlavním důvodem revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je doplnění upřesňujících informací pro příjemce dotace ohledně povinnosti naplnění cílové hodnoty indikátoru Kapacita služeb sociální práce a sankcí za nenaplnění či neudržení jeho cílové hodnoty. Úprava má dopad do přílohy Specifických pravidel k Metodickému listu předmětného indikátoru a do příloh Specifických pravidel týkajících se Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace či Krácení peněžních prostředků. Do kapitoly Specifických pravidel k indikátorům byla dána upřesňující informace k povinnosti naplnění cílových hodnot indikátorů výzvy a termínů k jejich naplnění. Přehled provedených změn je uveden na začátku Specifických pravidel. Ke změnám v textu výzvy nedochází.

Veškeré informace k výzvě IROP č. 7 "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování" naleznete zde.

Poslední aktualizace: 8.9.2017