Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy IROP č. 27 "Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému"

Platnost od - do:
Kategorie:


8.9.2017 - 8.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že od 7. září 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 27. výzvy IROP "Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému".

Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • aktualizace přílohy č. 8, a to materiálu "Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS ? Policie ČR a Hasičského záchranného sboru (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 ? 2020",
  • úprava vzoru Podmínek a Krácení.
Přehled změn je uveden v úvodní části Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 27. výzvy.

Poslední aktualizace: 8.9.2017