Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

ŘO IROP oznamuje, že dne 4. 9. 2017 byla aktualizována Výzva č. 76 "Muzea II."

Platnost od - do:
Kategorie:


4.9.2017 - 4.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že dne 4. září 2017 zveřejnil aktualizaci 76. výzvy IROP "Muzea II.". Revize se týká textu 76. výzvy, kde jsou upřesněni způsobilí žadatelé ? muzea a zřizovatelé muzeí.

Předmětem revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je doplnění možnosti smlouvy o smlouvě budoucí u povinné přílohy č. 5 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu. Přehled všech změn je uveden na začátku Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Změny nemají dopad na přílohy Specifických pravidel.Žádosti o podporu v 76. výzvě je možné podávat od 27. 9. 2017 od 14:00 hod. do 31. 1. 2018 do 14:00 hod. Formulář žádosti o podporu v MS2014+ je zpřístupněn od ode dneška, tj. 4. září od 14:00 hod.

Poslední aktualizace: 8.9.2017