Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Hradec Králové, Veletrh dotačních příležitostí

Platnost od - do:
Kategorie:


4.9.2017 - 5.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Veletrh dotačních příležitostí se uskuteční 4.10.2017  v Hradci Králové, se zaměřením zejména na podnikání a průmysl.

V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaný regionální operační program, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, programy Královéhradeckého kraje, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.

Zkrátka ? přijďte a konzultujte jakýkoli program a kolik programů budete chtít.
Nad akcí přijal záštitu radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, pan Pavel Hečko. Pozvánku na veletrh naleznete zde.

Poslední aktualizace: 8.9.2017