Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Potřebujete poradit s dotací na úsporu energií? Pomůže vám nová série seminářů

Platnost od - do:
Kategorie:


18.9.2017 - 1.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Zveme vás na sérii seminářů zaměřených na o snižování energetické náročnosti v bytových domech.  Semináře se budou pořádat v průběhu září a října v Praze a vybraných regionálních městech.

Cílem seminářů je potencionálním žadatelům představit možnosti financování projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020, zejména pak z evropských programů IROP - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, OP PIK - Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru, OP ŽP - Snížení energetické náročnosti veřejných budov, využití obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetického standardu nových veřejných budov a z národních programů Programy EFEKT, Nová zelená úsporám a Program Panel 2013+.
 
Celodenní semináře se uskuteční během podzimu napříč republikou. Akce jsou pořádány Eurocentry v Praze, Ústí nad Labem, Jihlavě a Olomouci ve spolupráci s odbornými lektory za jednotlivé dotační programy. Podrobnější informace a termíny konání naleznete v tomto letáku.

Poslední aktualizace: 18.9.2017