Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP - změna termínu ukončení výzev 23, 26 a 28, 73 a 76

Platnost od - do:
Kategorie:


27.9.2017 - 9.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Informujeme žadatele a příjemce programu IROP, že z důvodu technických problémů při dokončování analýzy nákladů a přínosů (CBA) došlo ze strany ŘO IROP ke změně termínů na následujících výzvách: 23. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I, 26. výzva - eGoverment I, 28. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura,  73. výzva - Výstavba a modernizace přestupních terminálů II a 76. výzva - Muzea II. 
Termín ukončení příjmu žádostí v MS 2014+  je posunut z 29.9. 2017 na 9. 10. 2017. Zároveň byl posunut termín zahájení příjmu žádostí u 76. výzvy  na 9. 10. 2017.

Dále došlo ke změnám textů k jednotlivým výzvám. Změny naleznete na následujících odkazech:
Děkujeme za pochopení.


Poslední aktualizace: 2.10.2017