Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Přes 3,3 miliard korun z IROP půjde na stanice složek IZS a jejich techniku

Platnost od - do:
Kategorie:


21.9.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Více než 3,3 miliardy korun poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionální operačního programu (IROP) na podporu integrovaného záchranného systému (IZS) v České republice. Dotaci obdržely například Hasičský záchranný sbor (HZS) kraje Vysočina či Královéhradeckého kraje. Finance poputují na vybudování nových hasičských stanic, jejich vybavení, na modernizaci výcvikových středisek a na spoustu dalších projektů.

"Práce zdravotníků, hasičů i policistů, kteří se starají a dbají o naše zdraví i bezpečí, je pro nás všechny nezastupitelná a potřebná. Proto jsem ráda, že díky úspěšně realizovaným projektům přispějeme například na lepší vybavení stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek, výstavbu nových moderních stanic nebo na jejich vybavení. Zvyšování kvality integrovaných složek záchranného systému a výhodnější zázemí zajistí rychlejší výjezdy a lepší nasazení všech složek integrovaného záchranného systému," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
V rámci výzvy č. 19 "Technika pro integrovaný záchranný systém" bylo registrováno 355 projektů za 4,2 mld. Kč. Vzhledem k alokaci výzvy bylo možné podpořit 166 projektů. Především obce a HZS ČR prokázaly aktivní přístup v přípravě svých projektů. Nejčastěji se setkáme s projekty z Plzeňského kraje (38 podpořených projektů), na druhém místě s 31 projekty jsou projekty z území Středočeského kraje a na třetím místě stanulo 26 jihočeských projektů. Seznam podpořených projektů naleznete zde [PDF, 429.72KB].
 
Výzva č. 27 "Vzdělávací a výcviková střediska IZS", v níž je podporována modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní školy IZS, k 7. září bylo zaregistrováno 18 žádostí za 779 mil. Kč, přičemž příjem žádostí o podporu je otevřen. Dosud bylo podpořeno 10 projektů, které jsou již v realizaci. Jedním z nich je projekt Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Za poskytnutou částku bude zakoupeno pět celotělových simulátorů. Seznam podpořených projektů naleznete zde [PDF, 292.66KB].
 
Ve výzvě č. 36 "Stanice IZS" je podpora směřována ke stavebním úpravám stanic a vybudování stanice základní složky. V této výzvě bylo zaregistrováno celkem 151 projektů v částce 2,9 mld. Kč. V současné době je podpořeno 74 projektů, ve kterých dominuje Královéhradecký kraj. Za všechny jmenujme například projekt Výstavba nových garáží a potřebných prostor pro činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Hanušovicích. Díky této dotaci bude vyřešen problém nevyhovujícího stavu garážování zásahové techniky a neadekvátního zázemí pro výkon hasičského sboru. Seznam podpořených projektů naleznete zde [PDF, 338.46KB].
 
V únoru 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo také výzvu č. 69 "Integrovaný záchranný systém - Integrované projekty CLLD". Předkládání projektů, které musí být v souladu se strategií příslušné místní akční skupiny, stále trvá. Výzva je zaměřena na podporu staveb, stavebních úprav, úpravu vnějších prostor nebo na pořízení vybavení stanice. Hodnocení u dalších 8 předložených projektů probíhá. Není vyčerpána alokace výzvy, což znamená, že bude podpořeno více projektů.

Poslední aktualizace: 22.9.2017