Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy IROP č. 60 "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI"

Platnost od - do:
Kategorie:


22.9.2017 - 22.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. září 2017 byla vydána revize 60. výzvy IROP "Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI".
Předmětem revize v textu výzvy a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce jsou především:
  • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019;
  • doplnění cílové skupiny "osoby před opuštěním zdravotnického zařízení" u aktivity Sociální bydlení;
  • doplnění a upřesnění podmínek pro novou výstavbu sociálních bytů u aktivity Sociální bydlení;
  • úprava platnosti výzev integrovaného nástroje ITI ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel;
  • záložka Veřejné zakázky v MS2014+ byla přesunuta do samostatného modulu. Vše vysvětleno v příloze P1 "Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+";
  • změna způsobu hodnocení u kritérií závěrečného ověření způsobilosti "Realizace projektu nevede k segregaci osob z cílových skupin" a "Nová výstavba nebo koupě sociálních bytů není realizována na území SVL" pro aktivitu Sociální bydlení;
  • aktualizace příloh Podmínek RoPD a metodických listů v souvislosti s upřesněním sankcí při nenaplnění nebo nedodržení indikátoru 6 75 10 či neuplatnění sankce u indikátoru 5 53 20;
  • nová příloha Specifických pravidel "Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP".
 
Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 60 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů.

Poslední aktualizace: 22.9.2017