Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Ukončení hodnocení žádostí ve výzvách č. 38 a 39 IROP pro komunitní centra

Platnost od - do:
Kategorie:


22.9.2017 - 22.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že v průběhu letních prázdnin bylo ukončeno hodnocení projektů 38. a 39 výzvy IROP, které byly zaměřeny na Rozvoj infrastruktury komunitních center v rámci celé České republiky mimo území hlavního města Prahy.
Ve výzvě č. 38 "Rozvoj infrastruktury komunitních center" bylo celkově předloženo 20 projektů v celkovém finančním objemu cca 223 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Objem předložených žádostí nepřesáhl alokaci výzvy a vzhledem k pravidlům výzvy bylo možné doporučit k financování 16 projektů za cca 170 mil. Kč, což představuje cca 75 % alokace výzvy. Přehledný seznam projektů schválených k financování je k dispozici     zde [PDF, 647.45KB].

Ve výzvě č. 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách" bylo celkově předloženo 75 žádostí o podporu v celkovém finančním objemu cca 858 mil. Kč z EFRR, což bylo téměř čtyřikrát více než byla původní alokace výzvy a tak byla alokace několikrát navýšena. Nakonec bylo doporučeno k financování 36 projektů za cca 710 mil. Kč a 26 projektů bylo zařazeno mezi náhradní projekty. Přehledný seznam projektů schválených k financování je k dispozici     zde [PDF, 680.43KB].

V současnosti je otevřena výzva č. 74 IROP "Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center", která je otevřena do 16. 11. 2017, s finančním objemem alokace 140 mil. Kč z EFRR. ŘO IROP avizuje, že plánovaný objem výzvy byl již k dnešnímu datu překročen zaregistrovanými projekty o více než 120 mil. Kč. Více informací o této výzvě je k dispozici na webu IROP.

Další alokace pro komunitní centra a polyfunkční komunitní centra je vyčleněna ve výzvách ITI, IPRÚ a CLLD.


Poslední aktualizace: 22.9.2017