Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

3. výzva programu Interreg Central Europe

Platnost od - do:
Kategorie:


2.10.2017 - 30.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EEN - Enterprise Europe Network
Programové období 2014-2020

Na konferenci k dvacátému výročí nadnárodní spolupráce Interreg byla vyhlášena 3. výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE. Na projekty je vyčleněno 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Partneři z České republiky se mohou na realizaci projektů podílet společně s příjemci z dalších osmi členských států EU regionu střední Evropy. Možnost podávání žádostí je do 25. ledna 2018.


"Spolupráce na projektech s členskými státy EU je pro Českou republiku velmi důležitá. Velkých výsledků se dosáhlo především v oblasti ochrany přírodních a kulturních zdrojů. Vyhlášení těchto výzev proto vítám," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministerstvo pro místní rozvoj je pod vedením Karly Šlechtové v programech Interreg CENTRAL EUROPE velmi aktivní. V současnosti probíhá realizace 85 projektů schválených v předešlých výzvách, a to v celkovém objemu 166 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj s účastí více než 900 příjemců. Podílejí se společně na realizaci aktivit v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, dopravy, ale i přírodních a kulturních zdrojů.

V realizaci je například projekt Forget Heritage, který se zaměřuje na zprovoznění opomíjeného kulturního dědictví ? zejména nevyužívaných historických objektů. Statutární Město Ústí nad Labem se jako jeden z partnerů podílí na navržení postupů při zřizování společností kulturního a tvůrčího průmyslu, které se o takovéto objekty budou starat a zhodnotí je. Projekt zahrnuje také přípravu aplikací umožňujících zapojení místních obyvatel do mapování míst a do navrhování jejich budoucího využití. "Pro stále větší počet míst je charakteristická přítomnost opuštěných historických budov, zejména škol, továren anebo nemocnic, které poznamenaly život místní komunity. Je nutné nacházet nové myšlenky a způsoby, které obnoví význam zanedbaného dědictví, vdechnout místům nový život a znovu je vtáhnou do společenského dění v daném městě," komentoval výše uvedený projekt náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.

Dále je realizován projekt Solez. V jeho rámci dojde k přestavbě veřejné plochy v blízkosti nádraží v Brně, včetně testování nového chytrého řešení pro parkovací systém P+R pro podporu nízkouhlíkové mobility.

Více aktuálních informací o programu Interreg CENTRAL EUROPE naleznete zde    .

Přehled schválených projektů z 1. a 2. výzvy včetně základních informací naleznete zde    .

Při příležitosti vyhlášení 3. výzvy jsou zorganizovány průvodní akce. Pro zájemce je dne 12. října připraven Národní infoden a ve dnech 7.-8. listopadu se bude konat Seminář pro vedoucí žadatele ? tentokrát v Praze - s účastníky ze všech členských států. Registrace je dostupná přes webstránky programu.


Poslední aktualizace: 2.10.2017