Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 4 IROP - "Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání"

Platnost od - do:
Kategorie:


2.10.2017 - 2.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že od 27. září 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 4. výzva IROP "Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání" SC 3.2.

Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • úprava výpočtu sankce u indikátoru 3 05 10 v textu Podmínek.
 
Přehled změn je uveden v úvodní části Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 4. výzvy. Text výzvy zůstává nezměněn.

Poslední aktualizace: 2.10.2017