Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Nové semináře pro žadatele "Jak předcházet auditním zjištěním"

Platnost od - do:
Kategorie:


2.10.2017 - 13.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí připravilo sérii seminářů věnovaných problematice auditu u projektů podpořených z evropských fondů. Účastníci se během podzimu ve všech krajských městech České republiky dozvědí praktické příklady z rizikových oblastí přímo od zástupců Auditního orgánu. Budou s nimi také moci konzultovat případné nejasnosti při realizaci svého projektu."Snahou Ministerstva pro místní rozvoj je, aby všichni příjemci dotací předcházeli chybám, které se během procesu realizace projektu podpořeného z evropských fondů mohou objevit. Chceme tak pomoci s hladkým průběhem celého dotačního procesu," uvedla k sérii seminářů Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, a dodává: "Semináře jsou vhodné jak pro současné příjemce dotací, tak potenciální žadatele, kterým poskytnou cenné informace, jež mohou využít již při přípravě projektu." Stanislav Bureš, ředitel Auditního orgánu, tyto aktivity ve směru k příjemcům dotací velmi podporuje: "Dlouhodobým zájmem Auditního orgánu je nízká chybovost příjemců, proto vítám všechny podpůrné aktivity a platformy, které pomohou s příjemci sdílet zkušenosti a informace z oblasti auditu a předcházet tak případným zjištěním."
 
Semináře jsou pořádány regionálními Eurocentry v krajských městech od října do poloviny prosince letošního roku. Účastníci se na nich seznámí s auditním přístupem, nejčastějšími nedostatky zjištěnými při auditech a dále s vhodnými doporučeními, jak se těmto pochybením při realizaci projektu vyvarovat. Součástí semináře budou i práva a povinnosti příjemce dotace z evropských fondů a diskuze s přednášejícími, ve které budou účastníci moci položit dotaz týkající se nejasnosti při realizaci svého projektu.
 
Účast na seminářích je zdarma, nicméně počet účastníků je omezen, proto je třeba se včas registrovat. Předpokládaná doba trvání semináře je od 9:30 do 13:30 hod. Další informace včetně možnosti registrace k jednotlivým seminářům jsou dostupné níže.


Termíny a místa konání jednotlivých seminářů:
Město: Termín: Kontaktní osoba: Podrobnosti k semináři:
České Budějovice 4. 10. 2017 Ing. Pavla Slípková
pavla.slipkova@mmr.cz
tel. 731 681 631
ZDE    
Liberec 4. 10. 2017 Mgr. Bc. Alena Beršíková
alena.bersikova@mmr.cz
tel. 731 628 252
ZDE    
Plzeň 17. 10. 2017 Ing. Kristýna Chrtková
kristyna.chrtkova@mmr.cz
tel. 734 439 861
ZDE    
Hradec Králové 19. 10. 2017 Ing. Hana Doležalová
hana.dolezalova@mmr.cz
tel. 731 643 693
ZDE    
Zlín 23. 10. 2017 Ing. Nikola Sentlová
nikola.sentlova@mmr.cz
tel. 734 790 580
ZDE    
Brno 25. 10. 2017 Ing. Miroslava Jedličková
miroslava.jedlickova@mmr.cz
tel. 731 681 630
ZDE    
Pardubice 14. 11. 2017 Ing. Hana Doležalová
hana.dolezalova@mmr.cz
tel. 731 643 693
ZDE    
Ostrava 21. 11. 2017 Ing. Mgr. Magdaléna Žáková
magdalena.zakova@mmr.cz
tel. 739 385 180
ZDE    
Ústí nad Labem 22. 11. 2017 Ing. Lucie Kohoutková
lucie.kohoutkova@mmr.cz
tel. 733 787 797
ZDE    
Olomouc 22. 11. 2017 MSc. B.A. Radovan Dluhy-Smith
radovan.dluhy-smith@mmr.cz
tel. 731 648 053
ZDE    
Jihlava 28. 11. 2017 Mgr. Lenka Marečková
lenka.mareckova@mmr.cz
tel. 731 432 542
ZDE    
Praha 5. 12. 2017 Mgr. Lukáš Heřtus
lukas.hertus@mmr.cz
tel. 733 674 849
ZDE    
Karlovy Vary 12. 12. 2017 Bc. et Bc. Hana Syrovátková
hana.syrovatkova@mmr.cz
tel. 734 418 535
ZDE    
 
 

Poslední aktualizace: 2.10.2017