Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Revize 69. výzvy - "Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD"

Platnost od - do:
Kategorie:


3.10.2017 - 3.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. 10. 2017 byla vydána revize 69. výzvy IROP "Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD". Podařilo se tak rozšířit okruh techniky a vybavení, které lze z této výzvy pořídit pro jednotky dobrovolných hasičů obcí.

Řídící orgán IROP dne 3. 10. 2017 vydal aktualizaci výzvy č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD, v rámci které došlo k rozšíření okruhu podporované specializované techniky a věcného vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí. Nově lze žádat o mobilní skládací velkoobjemové nádrže na vodu, mobilní elektrocentrálu, ruční radiostanice, osvětlovací soupravu, soupravu prostředků pro odstraňování spadlých stromů, soupravu pro nouzové zastřešení obytných budov, terénní čtyřkolku, sadu baterií s min. kapacitou 4 kWh, ponorné čerpadlo, polní kuchyni nebo velkokapacitní stan pro poskytnutí dočasného přístřeší osobám zasaženým mimořádnou událostí. Současně lze žádat o podporu jednotek SDH obcí v exponovaných územích s definovanými riziky z důvodu orkánů a větrných smrští.
 
Aktualizované dokumenty 69. výzvy naleznete na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD.
 
Řídicí orgán IROP doporučuje všem zájemcům ověřit si u příslušné místní akční skupiny (http://nsmascr.cz/), jestli v jejich strategii plánují tuto aktivitu podporovat a za jakých podmínek

Poslední aktualizace: 3.10.2017