Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Přečtěte si nový newsletter Centra

Platnost od - do:
Kategorie:


3.10.2017 - 3.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Vyšlo již 19. číslo informačního časopisu - Newsletteru Centra pro regionální rozvoj České republiky. Nové číslo je koncipováno jako speciál zaměřený na tzv. integrované nástroje (ITI, IPRÚ a CLLD), protože téměř třetina finančních zdrojů v IROPu je vyčleněna právě na ně.
Specialisté Centra také připravili seznam nejčastějších pochybení v Žádostech o platbu a Zprávách o realizaci (přečíst si ho můžete na str. 15-16). Doufáme, že vám pomůže vyvarovat se nedostatků v předkládaných dokumentech.
V tištěné podobě můžete newsletter zdarma získat na všech územních pracovištích Centra, ke stažení je zde.

Poslední aktualizace: 4.10.2017