Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzev č. 40, 42, 58 a 59

Platnost od - do:
Kategorie:


6.10.2017 - 6.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. října 2017 došlo k vydání aktualizací textů výzevy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 40 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ", č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI",   č. 58 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI" a č. 59 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".

Pro výzvu č.40:
Hlavními důvody revize je posunutí data ukončení příjmu žádosti o podporu na 31. 12. 2019, úprava platnosti výzev integrovaného nástroje IPRÚ ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel a upřesnění metodiky v souvislosti s dotazy žadatelů. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 40 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů.

Pro výzvu č.42:
Hlavními důvody revize je posunutí data ukončení příjmu žádosti o podporu na 31. 12. 2019, úprava platnosti výzev integrovaného nástroje ITI ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel a upřesnění metodiky v souvislosti s dotazy žadatelů. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 42 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů.

Pro výzvu č.58:
Předmětem revize jsou především následující úpravy: změna termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019; záložka Veřejné zakázky v MS2014+ byla přesunuta do samostatného modulu. Vše vysvětleno v příloze P1 "Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+"; aktualizace a upřesnění sankcí v oblasti indikátorů ve vzoru Podmínek a Krácení peněžních prostředků. Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů zde.

Pro výzvu č.59:
Předmětem revize jsou především následující úpravy: změna termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019; záložka Veřejné zakázky v MS2014+ byla přesunuta do samostatného modulu. Vše vysvětleno v příloze P1 "Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+"; aktualizace a upřesnění sankcí v oblasti indikátorů ve vzoru Podmínek a Krácení peněžních prostředků.Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů zde.
 

Poslední aktualizace: 9.10.2017