Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Nenechte si ujít výroční konferenci IROP "Kulturní dědictví ze strukturálních fondů" dne 24. října 2017

Platnost od - do:
Kategorie:


13.10.2017 - 25.10.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020


Dovolujeme si vás pozvat na Výroční konferenci IROP "Kulturní dědictví ze strukturálních fondů", kterou pod záštitou ministryně pro místní rozvoj pořádá Řídicí orgán integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Cílem konference je nejen informovat zúčastněné hosty z řad zástupců obcí, krajů, ministerstev a jejich příspěvkových organizací, církví, vlastníků památek, muzeí, knihoven a odborné veřejnosti  o projektech k zachování, ochraně a rozvoji kulturního dědictví České republiky, které jsou financovány v období 2014-2020 prostřednictvím  IROP, ale i zhodnotit již zrealizované projekty revitalizace památek financovaných z předchozího programového období 2007-2013 v rámci Integrovaného operačního programu.

Konference se koná dne 24. října 2017 od 10:00 v Centru sklářského umění Hutě František v Sázavě, Na Kácku 218, Sázava, sál na Huti.

Zde naleznete program konference a mapu místa konání. 

Pro účast je nezbytné se zaregistrovat prostřednictvím webového formuláře na adrese: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyrocni-konferenci-IROP-Kulturni-dedictvi-ze-strukturalnich-fondu.aspx, nejpozději do 19. 10. 2017, 12:00 hod.

V případě zájmu o komentovanou prohlídku sklárny, v době trvání cca 30 min. a dotazy k organizačnímu zajištění akce zasílejte paní Lubici Moravcové (lubica.moravcova@mmr.cz) do pátku 20. 10. 2017 do 12:00.

V objektu je k dispozici cca 45 parkovacích míst.

Těšíme se na Vaši účast.

Konference se koná v prostorách projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu: Centrum sklářského umění Hutě František v Sázavě.
Poslední aktualizace: 16.10.2017