Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace textu výzvy č. 43 IROP "Sociální podnikání II."

Platnost od - do:
Kategorie:


23.10.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 18. října 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 43 "Sociální podnikání II." Hlavním důvodem aktualizace bylo navýšení alokace výzvy o 79 mil. Kč (EFRR). Alokace výzvy č. 43 bude po navýšení činit 130 mil. Kč (EFRR).

Navýšením alokace bude urychlen proces schvalování úspěšných projektů u výzvy č. 43. Navýšení alokace umožňují disponibilní prostředky v SC 2.2 "Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání".

Přehled změn je uveden v úvodu textu výzvy.

Poslední aktualizace: 23.10.2017