Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Zveme vás na workshop k územní studii krajiny pro pořizovatele a projektanty

Platnost od - do:
Kategorie:


26.10.2017 - 10.11.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj vás zve na workshop úrčený pro pořizovatele a projektanty územních studií krajiny. Akci pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a koná se 10. listopadu 2017 v prostorách Akademie veřejného investování v Praze (Pařížská 4).

Územní studie krajiny jsou významnou aktivitou podporovanou ze Specifického cíle 3.3 IROP. Cílem workshopu je zprostředkovat zkušenosti mezi pořizovateli a zhotoviteli územní studie krajiny, a to s ohledem na novost, rozsah a náročnost úlohy.

Součástí workshopu budou panelové diskuse ke zkušenostem ze zpracování zadání územní studie krajiny na základě společného metodického pokynu MMR a MŽP a ke zkušenostem z dosavadního pořizování územních studií krajiny.

Registrujte se zde nejpozději do 6. listopadu, 12:00.

Počet míst na konferenci je omezen, registrujte se proto v případě Vašeho zájmu co nejdříve. Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme zájemce, aby respektovali pravidlo registrace maximálně dvou účastníků za jednu organizaci.

Poslední aktualizace: 26.10.2017