Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Téměř 750 milionů korun půjde podporu sociálního bydlení v regionech

Platnost od - do:
Kategorie:


25.10.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení projektů 34. a 35. výzvy IROP zaměřených na podporu sociálního bydlení v českých regionech. K finanční podpoře z evropských fondů za skoro 750 milionů korun doporučilo 119 projektů.

Ve výzvě č. 34 "Sociální bydlení" bylo předloženo 25 projektů za cca 170 mil. korun. K financování bylo doporučeno 23 projektů za 158 mil. Kč. Seznam schválených projektů 34. výzvy [PDF, 541.79KB].

Ve výzvě č. 35 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality" bylo předloženo 119 žádostí o podporu v celkovém finančním objemu 721 mil. Kč. Nakonec bylo doporučeno k financování 96 projektů za 585 mil. Kč. Seznam schválených projektů 35. výzvy [PDF, 596.49KB].

Více informací o těchto výzvách je k dispozici na webu IROP: Harmonogram výzev 2017.
Další alokace pro sociální bydlení je vyčleněna ve výzvách ITI, IPRÚ a CLLD.

Poslední aktualizace: 13.11.2017