Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Program přeshraniční spolupráce Česka a Rakouska má schválených šest nových projektů

Platnost od - do:
Kategorie:


26.10.2017 - 31.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Na pátém zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, které se konalo 12. a 13. září 2017 v dolnorakouském Frankenfelsu, bylo schváleno dalších 6 projektů. Více zde.

Poslední aktualizace: 27.10.2017