Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzev č. 14 a 15 zaměřených na infrastrukturu předškolního vzdělávání

Platnost od - do:
Kategorie:


30.10.2017 - 31.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Na konci října byly vydány aktualizace specifických pravidel pro žadatele a příjemce 14. výzvy "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání" a 15. výzvy "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality".

Hlavním důvodem revizí byla úprava sankcí za nenaplnění či neudržení cílové hodnoty v oblasti indikátorů, která se promítla do příloh Podmínek a Krácení peněžních prostředků (u obou výzev přílohy č. 5, 6 a 8).

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel 14. výzvy a
15. výzvy. Texty výzev zůstávají nezměněny.

Poslední aktualizace: 30.10.2017