Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzev IROP č. 6, 27, 29 a 30

Platnost od - do:
Kategorie:


1.11.2017 - 31.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Oznamujeme, že byly aktualizovány následující výzvy IROP:

  • č. 6 "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS"
Aktualizace Specifických pravidel.Důvodem aktualizace jsou změny v navazující dokumentaci a doplnění způsobilých výdajů ve prospěch žadatelů. Podrobnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech. Více informací naleznete na stránkách výzvy.

  • č. 27 "Vzdělávací a výcviková střediska IZS"

V rámci aktualizace textu výzvy došlo ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 31. ledna 2018 na 29. listopad 2017. Důvodem zkrácení přijmu žádostí je převis projektů v pozitivním stavu nad alokaci výzvy. Více informací naleznete zde

  • č. 29 "Rozvoj sociálních služeb"
Hlavním důvodem revize bylo doplnění upřesňujícího textu k výběru a naplnění monitorovacích indikátorů, změna tolerance mezi výchozí a cílovou hodnotou a úprava sankcí za nenaplnění či neudržení cílové hodnoty u MI 6 75 10. Tyto změny v oblasti indikátorů se promítly do příloh Podmínek a Krácení peněžních prostředků (přílohy č. 2, 4, 5 a 7). Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn. Více informací naleznete zde.

  • č. 30 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách"
Hlavním důvodem revize bylo doplnění upřesňujícího textu k výběru a naplnění monitorovacích indikátorů, změna tolerance mezi výchozí a cílovou hodnotou a úprava sankcí za nenaplnění či neudržení cílové hodnoty u MI 6 75 10. Tyto změny v oblasti indikátorů se promítly do příloh Podmínek a Krácení peněžních prostředků (přílohy č. 2, 4, 5 a 7). Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn. Více informací naleznete zde.


Poslední aktualizace: 1.11.2017