Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum ukončilo hodnocení žádostí ve výzvě č. 9 IROP "Územní studie"

Platnost od - do:
Kategorie:


31.10.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Oznamujeme, že Centrum pro regionální rozvoj v průběhu září ukončilo hodnocení projektů 9. výzvy IROP, která byla zaměřena na podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie v rámci území správního obvodů obcí s rozšířenou působností na území celé ČR (mimo území hl. m. Prahy).

V této výzvě bylo předloženo celkem 167 projektů v celkovém finančním objemu cca 180 mil. Kč. Objem předložených žádostí tak přesáhl alokaci výzvy (150 mil. Kč). Vzhledem k podmínkám výzvy bylo možné doporučit k financování 136 projektů za cca 150 mil. Kč a zároveň 9 projektů bylo zařazeno do skupiny náhradních projektů. Přehledný seznam projektů schválených k financování i projektů náhradních je k dispozici zde [PDF, 398.08KB].

Další alokace pro pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje je k dispozici ve výzvě CLLD č. 45 .

Poslední aktualizace: 1.11.2017