Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Zveme vás na výroční konference Centra pro regionální rozvoj České republiky

Platnost od - do:
Kategorie:


1.11.2017 - 5.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky vás zve na sérii výročních konferencí, které proběhnou v měsících listopadu a prosinci 2017 ve všech českých regionech ve vybraných krajských městech (Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem). Celkem se jedná o sedm individuálních akcí zaštítěných příslušnými krajskými odbory Centra.

Společným tématem výročních konferencí bude představení činnosti pracovišť Centra v regionech, prezentace dosažených výsledků a aktuálního stavu v programech zajišťovaných Centrem - zejména Integrovaný regionální operační program (IROP) a Cíl 2 Evropská územní spolupráce, a to za účasti významných regionálních partnerů.

Pro bližší informace o jednotlivých výročních konferencích včetně instrukcí k přihlášení na akci klikněte na vybraný link na názvech měst výše.

Konference probíhají na území rozděleném na úrovni NUTS II - územních statistických jednotek, tzv. regionů.

Pro bližší informace o jednotlivých výročních konferencích včetně instrukcí k přihlášení na akci klikněte na vybraný link na názvech měst níže.

Datum Město Místo konání Region NUTS II
15.11. Ostrava Malý svět techniky U6, Ruská 2994/18 Moravskoslezsko - Moravskoslezský kraj
29.11. Brno Administrativní a školicí středisko Cejl, Cejl 530/73 Jihovýchod - Vysočina a Jihomoravský kraj
30.11. Hradec Králové EA Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336 Severovýchod - Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj
30.11. Ústí nad Labem Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1 Severozápad - Karlovarský, Ústecký kraj
1.12. Plzeň Primavera Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128 Jihozápad - Plzeňský, Jihočeský kraj
4.12. Olomouc BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1 Střední Morava - Olomoucký a Zlínský kraj
4.12. Praha Akademie veřejného investování, Pařížská 4 Praha a Střední Čechy

Pozn.: Upozorňujeme, že kapacita konferencí je omezena a na některé z nich se bude možné zaregistrovat až po určitém datu. Více informací v profilech jednotlivých konferencí.

Poslední aktualizace: 13.11.2017