Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace ŘO IROP k poskytování bezhotovostních plateb na konci roku 2017

Platnost od - do:
Kategorie:

2.11.2017 - 15.2.2018
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

S koncem roku dochází k zastavení bezhotovostních plateb z účtů poskytovatele dotace (obvykle v polovině prosince) a bezhotovostního platebního styku u komerčních bank (obvykle v období poslední dekády před koncem roku) v důsledku zastavení mezibankovních plateb ze strany ČNB. V souvislosti se zpracováním závěrečného účtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu za uplynulý rok nebudou propláceny nárokované platby ze státního rozpočtu minimálně ještě v průběhu prvního poloviny měsíce nového roku.

Dle harmonogramu roční účetní závěrky roku 2017 je předpoklad, že u akcí, kde je nastaven schválený rozpočet pro rok 2018, je možné spustit financování prostřednictvím pokynů k platbě v druhé polovině ledna 2018. S vydáváním právních aktů je možné začít v druhé polovině ledna 2018, poté bude informační systém opět uzavřen z důvodu překlápění databáze.

Předpokládaný termín spuštění standartního procesu je 15. 2. 2018. Proces schvalování projektů není roční účetní závěrkou ovlivněn. Seznam schválených projektů je možné sledovat na tomto odkazu odkazu - soubor "Přehled schválených projektů IROP", který je jednou týdně aktualizován.

Poslední aktualizace: 3.11.2017