Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace k modulu veřejných zakázek v MS2014+

Platnost od - do:
Kategorie:

1.11.2017 - 31.12.2017
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP informuje o modulu pro veřejné zakázky v monitorovacím systému MS2014+.

Informace a záložky o veřejných zakázkách pro zjednodušení jejich administrace byly přesunuty do samostatného modulu. Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části "Informování o realizaci". Všechny nové záznamy veřejných zakázek, vykazování změn na zakázkách stávajících a jejich administrace nyní probíhá na nově vytvořených záložkách modulu Veřejné zakázky.

Postup pro práci s modulem Veřejné zakázky je popsán v příloze č. 35 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

Poslední aktualizace: 6.11.2017