Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English



zpět

Informace pro žadatele a příjemce k omezení konzultací veřejných zakázek IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


5.12.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky informuje žadatele a příjemce IROP, že přistoupilo k omezení osobních a e-mailových konzultací k veřejným zakázkám. Uvedené omezení se týká zakázek, u nichž dosud nevznikla povinnost předložení dokumentace zakázky ke kontrole ze strany Centra tak, jak je uvedeno v platné dokumentaci IROP (viz kap. 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce).

Kontroly veřejných zakázek, u nichž žadatelům/příjemcům vznikla povinnost předložení dokumentace zakázky ke kontrole ze strany Centra, zůstávají tímto nedotčeny, a nadále probíhají způsobem uvedeným v platné dokumentaci IROP.

Centrum přistoupilo k omezení konzultací k veřejným zakázkám IROP z důvodu maximálního vytížení kapacit Centra určených pro kontrolu veřejných zakázek. Specialisté pro administraci veřejných zakázek se budou prioritně věnovat kontrolám aktuálně předložených veřejných zakázek.

Poslední aktualizace: 5.12.2017