Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Doplnění informací k reportáži Českého rozhlasu Vysočina

Platnost od - do:
Kategorie:


14.11.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

K informaci, která byla zveřejněna na webu Českého rozhlasu Vysočina dne 13. listopadu 2017 v článku s názvem "Golčův Jeníkov koupil svým hasičům novou cisternu. Peníze z evropských fondů ale zatím nemá" doplňujeme k záležitosti kontroly žádosti o platbu upřesňující informace.

Vznikne-li v procesu kontroly potřeba ze strany příjemce doplnit podklady či vysvětlit některé skutečnosti, je příjemce vyzván k doplnění. Jedná se o standartní postup při kontrole žádosti o platbu.

V případě projektu "Pořízení CAS pro Město Golčův Jeníkov" byly v rámci první výzvy na formální záležitosti ze strany příjemce doplněné potřebné dokumenty a údaje, následně v první věcné výzvě ze strany Centra vzešel dotaz k účetnictví a druhá věcná výzva na doplnění se týkala výdaje za tzv. Studii proveditelnosti.

Proces vyzývání příjemce na doplnění informací v hodnocení projektové žádosti podané v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) rozhodně neznamená odebrání/neproplacení dotace.

V současné době je kontrola žádosti o platbu ze strany Centra ukončena a bude postoupena Řídicímu orgánu IROP k proplacení.

Poslední aktualizace: 15.11.2017