Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Desítky schválených projektů v česko-bavorském pohraničí

Platnost od - do:
Kategorie:

15.11.2017 - 31.12.2017
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 bylo již schváleno 90 projektů za více než 65 milionů EUR. Celková alokace programu v tomto programovém období činí zhruba 103,4 milionu EUR. Některé projekty již pomáhají v regionu.

"Přeshraniční programy se Svobodným státem Bavorsko dosahují dlouhodobě výborných výsledků. V minulém programovém období se jednalo o jeden ze tří nejúspěšnějších programů. Tento trend bychom chtěli udržet," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Z celkové alokace současného programu (období 2014-2020), jež činí 103 375 149,00 EUR, bylo dosud schváleno 90 projektů ve výši 65 313 639,67 EUR (63 % alokace programu). Navíc v prosinci se v bavorském Rötzu uskuteční 6. zasedání Monitorovacího výboru, na kterém bude projednáváno 29 nových projektů s celkovými rozpočty ve výši 19 928 930,86 EUR (19 % alokace programu).
 
Za zmínku stojí například projekty "MY2 Selb+Aš: Tam i tady" a "Přátelství bez hranic". První projekt se zaměřil na připomenutí společné historie dvou sousedících měst s cílem posílit regionální identitu a založit společnou budoucnost v podobě vzorového "Evropského města Selb /Aš" propojeného prostřednictvím "Cesty - kulturní tematické stezky". Hlavní aktivitou bylo vytváření uměleckých děl (malby na fasády domů, ocelové plastiky v podobě mlýnských kol), které zůstanou v obou městech a budou propojeny tematickou stezkou. Druhý projekt podporuje stávající a zejména nově vznikající sítě přeshraničních kontaktů a partnerství v regionech (Horní Franky, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj) v oblasti dobrovolnické práce jednotlivců, měst a obcí. Orientuje se na přeshraniční spolupráci organizované i neorganizované mládeže a pracovníků s ní.

Poslední aktualizace: 15.11.2017