Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy IROP č. 31 "Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče ozdraví"

Platnost od - do:
Kategorie:


16.11.2017 - 20.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 16. 11. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a přílohy u výzvy č. 31 "Zvýšení kvality návazné péče".

Hlavním důvodem revize byly upřesňující informace k neuplatnění sankce u MI 5 79 10, které se promítly do příloh Podmínek (přílohy č. 12 a 13).

Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je uveden v úvodní části změněného dokumentu. Text výzvy zůstává bez změn.Více informací naleznete zde.

Poslední aktualizace: 21.11.2017