Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Připravuje se vyhlášení nových výzev na rozvoj infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení

Platnost od - do:
Kategorie:


21.11.2017 - 22.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj - Řídicí orgán IROP informuje o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na rozvoj sociálních služeb a na sociální bydlení v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

Výzvy na sociální bydlení byly původně plánovány k vyhlášení na listopad 2017, ale vzhledem k jednání s Evropskou komisí o úpravách povinné doby udržitelnosti a parametrů veřejné podpory u sociálních bytů financovaných z IROP Řídící orgán rozhodl o posunutí vyhlášení výzev na leden 2018. Kromě doby udržitelnosti probíhají intenzivní práce na novém modelu výpočtu dotace v režimu veřejné podpory, který by měl být výrazně výhodnější, než jak tomu bylo u proběhlých výzev č. 34 a 35. Řídicí orgán IROP tímto upozorňuje, že očekávaný termín vyhlášení se může změnit, a to s ohledem na probíhající vývoj jednání o finálních parametrech podpory.

Výzvy na rozvoj sociálních služeb jsou nadále podle harmonogramu výzev IROP na rok 2018 v plánu k vyhlášení v březnu 2018. Upozorňujeme žadatele, že v těchto výzvách dojde vzhledem k omezeným finančním prostředkům k redukci podporovaných sociálních služeb ve srovnání s proběhlými výzvami č. 29 a 30. Ve výzvách na rozvoj sociálních služeb v roce 2018 se podpora zaměří na infrastrukturu těchto sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle nově nastavených standardů MPSV)
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Chráněné bydlení
  • Osobní asistence
  • Denní stacionáře
  • Týdenní stacionáře
  • Azylové domy
Ostatní sociální služby, včetně výše uvedených, bude možné financovat jen v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), popřípadě je všechny sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Možné financovat prostřednictvím výzev v tzv. integrovaných nástrojích IROP: 

Poslední aktualizace: 13.12.2017