Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace harmonogramů výzev IROP na rok 2017 a 2018

Platnost od - do:
Kategorie:


24.11.2017 - 31.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Byly vydány aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2017 a 2018. Hlavním předmětem aktualizací je posunutí vyhlášení výzev Sociální bydlení II. a Energetické úspory v bytových domech III. ze závěru roku 2017 na leden 2018. Hlavním důvodem je nastavení parametrů připravovaných výzev. Více zde

Poslední aktualizace: 24.11.2017