Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Příjem žádostí u výzvy "Energetické úspory v bytových domech II" prodloužen do ledna

Platnost od - do:
Kategorie:


24.11.2017 - 12.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ukončení příjmu žádostí v 37. výzvě "Energetické úspory v bytových domech II" byl posunut z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín 12. 1. 2018. Důvodem prodloužení termínu je zajištění návaznosti na plánovanou novou výzvu "Energetické úspory v bytových domech III", která bude vyhlášena v lednu 2018.

Nová výzva v oblasti energetických úspory pro bytové domy mimo území hl. m. Prahy bude zahrnovat stejné aktivity, jako stávající 37. výzva. Také hladiny podpory a výše podpory zůstanou stejné. Významnou změnou bude umožnění předložení žádosti o podporu bytovými družstvy, která nejsou výhradním vlastníkem bytového domu.

V červnu letošního roku byla v 37. výzvě schválena nová sada hodnotících kritérií, která výrazně zjednodušila možnost podpory pro nové zdroje tepla (plynové kotle, kotle na biomasu, tepelná čerpadla), fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Tato změna se promítla i v postupném navyšování projektů, které kromě zateplení obsahovaly některou z výše uvedených technologií. Podobný trend je očekáván také v příští výzvě. Značné usnadnění v administraci žádosti také přinesly změny v povinnostech týkajících se procesu výběru dodavatele.

V 37. výzvě bylo zatím předloženi 1011 žádostí, dokončeno bylo 85 projektů. Žádosti podávají jak vlastníci velkým bytových domů, tak majitelé těch nejmenších - žádosti o podporu na bytové domy do 10 bytových jednotek přesahují dvacet procent předložených projektů. Největší zájem o podporu je v Moravskoslezském kraji.


Poslední aktualizace: 24.11.2017