Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Uveřejňujeme seznam nejdůležitějších příloh ŽoP a ZoR v 6. výzvě IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


24.11.2017 - 31.12.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky připravilo pro příjemce v 6. výzvě IROP (SC 4.2) přehled nejdůležitějších dokumentů ke Zprávě o realizaci a dokumentů pro dokladování způsobilých výdajů v Žádostech o platbu. Upozorňujeme, že se nejedná o konečný výčet. Manažeři projektu si mohou vyžádat další doplňující dokumentaci či vysvětlení.

Poslední aktualizace: 24.11.2017