Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Hranice 110 schválených projektů v česko-saském pohraničí překročena

Platnost od - do:
Kategorie:

24.11.2017 - 24.1.2018
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020 hlásí další úspěchy. Z celkové částky určené na realizaci společných projektů je již podepsáno 110 smluv o poskytnutí dotace za 131,9 milionů EUR, což činí 88,8% z celkové alokace. Zbytek alokace by měl být rozdělen ještě do konce tohoto roku.

"Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko dosahuje vynikajících výsledků. Mezi významné projekty, přispívající ke sbližování obou zemí, jistě patří například vybudování silnice mezi Plesnou a Bad Brambachem, která zásadně zkrátí spojení mezi těmito městy," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 

Již tři programová období mezi sebou spolupracují také sbory dobrovolných hasičů, které jsou díky programu vybavovány technikou umožňující jejich společné nasazení při zvládání krizových situací v pohraničí, zejm. při zvládání živelních událostí či řešení dopravních nehod. Příkladem těchto aktivit je například projekt s názvem "Naši dobrovolní hasiči - zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa", kde spolupracují sbory dobrovolných hasičů z Reichenbachu, Nového Oldřichova, Žandova a Zákup.Rozpočtově nejvýznamnější je projekt "Obnova historického, přeshraničního silničního spojení Plesná - Bad Brambach (-Aš)", který významně zkrátí silniční spojení mezi městy Bad Brambach a Plesná a tím tato dlouhodobě spolupracující města ještě více sblíží. V programu je pak dále zastoupeno celé spektrum projektů, které se věnují rozvoji cestovního ruchu a v neposlední řadě je třeba zmínit spolupráci školských zařízení na všech úrovních (od MŠ po VŠ).Seznam projektů naleznete zde    .

 

Podrobné informace o programu naleznete zde.

Poslední aktualizace: 30.11.2017